Şartlar ve Koşullar


ÖN BİLGİLENDİRME

Bu site içerisinde romatoloji bilim dalı kapsamında değerlendirilen hastalıklar ve tedavi yolları hakkında bilgi ve içerikler yer almakta fakat bunlarla kesinlikle teşhis ve tedavi yönlendirmesi yapılmamaktadır, hiçbir bilgi ve içerik bu şekilde algılanmamalıdır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez. Site ziyaretçileri tarafından aktarılan bilgiler, o kişilerin kişisel kanı, deneyim ve görüşlerinden ibaret olup, bu konuda romatolojidijital.com'un hiçbir şekilde hukuki ve bağlayıcı sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu web sitesi ve içeriğine erişiminizin ve kullanımınızın tamamen kendi sorumluluğunuz olduğunu kabul etmektesiniz. Romatolojidijital.com'un bu web sitesinin içeriğini istediği zaman ve şekilde değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. Romatolojidijital.com'un, bu web sitesinde doğru ve güncellenmiş bilgiler sunmak için makul çabayı harcar, fakat doğruluğu, geçerliliği veya eksiksizliği için herhangi bir açık ya da kapalı olarak herhangi bir garanti vermez. Romatolojidijital.com'un, bu sitenin yaratılması, üretilmesi veya sunumuyla ilgilenen hiçbir kurum veya kişi, bu siteye erişimden, sitenin kullanılmasından ya da kullanılamamasının veya içerikte yer alan hatalar veya ihmaller yüzünden meydana gelebilecek, doğrudan, tesadüfen, dolaylı veya cezai zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu değildir

 

Üyelik Sözleşmesi

Web Sitesi 'ni kullanmadan önce, kullanım koşullarını, Kişisel Verilerin toplanarak işlenmesine, ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin uygulamalarımıza ilişkin bilgileri okuyunuz. Bu Üyelik Sözleşmesi 'ni kabul etmekle romatolojidijital.com 'un bu uygulamalara ilişkin hüküm ve şartlarını onaylamış oluyorsunuz. Eğer, bu hükümler ile bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, lütfen bu Üyelik Sözleşmesi 'ni onaylamayınız.

1. Bu Üyelik Sözleşmesi, romatolojidijital.com Web Sitesi 'ne üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiş, Web Sitesi üzerinden üye tarafından onaylanarak karşılıklı olarak aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. Web sitesini üye sıfatı ile kullanmaya başlayarak bu sözleşmeyi tüm hüküm ve koşullarıyla kabul ediyorsunuz.
Üyelik Sözleşmesi 'nin konusu, Web Sitesi üzerinden yayınlanan sunumlardan yararlanma şartlarının ile üyenin hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Üyelik Sözleşmesi, üyelerin kayıt esnasında "Üye Sözleşmesi 'ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum" yazısının ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutuyu veya bölümü işaretlemek suretiyle Üyelik Sözleşmesi 'ni onaylaması ve üyelik başvurusunun romatolojidijital.com tarafından kabulü anında yürürlüğe girer.
Web Sitesi 'ne üye olabilmeniz için, başvurunuzun romatolojidijital.com tarafından kabul edilmesi ve önceki üyeliğinizin herhangi bir sebeple iptal edilmemiş olması gerekir. Üyeliğinizin daha önceden herhangi bir nedenle iptal edilmiş olması halinde Üyelik Sözleşmesi 'ni onaylamanız üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

2.İşbu sözleşmede kullanılan bazı terimlerin tanımları aşağıda yer almaktadır:
a.İçerik: Web Sitesi 'ne romatolojidijital.com tarafından eklenen, tüm hakları romatolojidijital.com 'a ve sunum, konuşma, tartışma ve bunun gibi aktivitelerde bulunan kişi/kişilere ait olan bilgiler, Üyelik Sözleşmesi 'nde belirtilen şekilde, faydalanma ve faydalandırma hakları ile kullanma ve kullandırma hakları verilmiş olan yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriklerin bütünüdür.
b.Üye: Kişisel bilgilerini Web Sitesi 'ndeki ilgili alanlara girmek ve kayıt esnasında "Üye Sözleşmesi 'ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum" ibaresinin ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle Üyelik Sözleşmesi 'ni onaylayıp Web Sitesi 'ne kaydolan gerçek kişidir.
c.Web Sitesi/Site : romatolojidijital.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli içeriklerin sunulduğu site anlamındadır.

3. romatolojidijital.com yayınları yalnızca hekimlere yönelik içerik barındırmaktadır. Yayın içeriği, sunum sahiplerinin bilimsel tecrübe ve tıbbi bilgilerini paylaştığı video ve sunumlardan oluşmaktadır. Sunumlarda yer alan bilgi, yorum ve görüntüler bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır.
Bu sunumlar hastalar için geçerli bir uygulama rehberi olmayıp, sunum içeriklerinin herhangi bir amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk site ziyaretçilerine aittir. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar.

4. Web Sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanabilmek için Üye uygun bir cihaza ve internet bağlantısına sahip olmalıdır. romatolojidijital.com Üye 'ye Web Sitesi 'nden faydalanmak için cihaz, internet bağlantısı ve benzeri araç ve hizmetleri sağlamamaktadır.

5. romatolojidijital.com, Web Sitesi üzerinden sunulan içerikleri bildirimde bulunmaya ve önel vermeye gerek olmaksızın her zaman değiştirebilir. Bu halde, romatolojidijital.com 'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerçekleştirmeden Web Sitesi kullanılamaz.

6. Web Sitesi üzerindeki yönlendirmeler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu yönlendirmeler vasıtasıyla erişilen portaller, uygulamalar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği dolayısıyla romatolojidijital.com 'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Web Sitesi vasıtasıyla geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden romatolojidijital.com 'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

7. Üye, Site 'ye üye olurken talep edilen kimlik, telefon, unvan, kurum, yazışma adresi, elektronik posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde verecektir. Üyenin kişisel bilgileri işbu sözleşmenin 22 ve devamı maddelerince, romatolojidijital.com  Gizlilik Politikası ve ilgili mevzuat gereğince korunacaktır.

8. romatolojidijital.com, Web Sitesi 'ne, Üye tarafından yüklenen İçerikler 'den veya Site vasıtasıyla gerçekleşen herhangi bir iletişimden sorumlu değildir. Üye tarafından yayınlanan İçerikler, yalnızca içerikleri gönderen kişilere aittir ve romatolojidijital.com bu görüşleri sahiplenmek, benimsemek ya da herhangi bir şekilde savunmak zorunda değildir. İçeriklerle ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili Üye 'ye aittir.

9. Üye, Web Sitesi 'ni kullandığı sürece Üyelik Sözleşmesi 'ne, genel kabul gören ahlak kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uymayı kabul eder. Web Sitesi 'nde suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması halinde sorumluluk tamamen Üye 'ye aittir. Üye 'nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden romatolojidijital.com sorumlu değildir. Üyeler 'in Web Sitesi 'ni, siyasi ve/veya felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlamak için kullanması, Site 'de haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda davranış veya yorumda bulunması ve Web Sitesi 'nde toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunması yasaktır.

10. Üye, diğer üyelerin ve/veya romatolojidijital.com 'un özel ya da gizli dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı; aksi takdirde bu davranışlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Üye 'ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

11. Üye, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyali, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyali Web Sitesi aracılığıyla doğrudan veya mesaj yoluyla paylaşamaz.

12. Üyelik şahsidir ve tek bir gerçek kişinin yalnızca bir üyeliği bulunabilir. Üye, olarak ilgili bölümde verdiği kendisine ait bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu garanti etmektedir.Üyeliğin, Üye tarafından, sürekli ve/veya geçici olarak bir başkasına devredilmesi veya kullandırılması mümkün değildir.

13. Üye 'nin işbu Sözleşme 'de yer alan yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya mevzuata göre suç tanımına girebilecek şekilde paylaşımlarda bulunduğunun tespiti halinde ilgili Üye, eyleminin tüm yasal sorumluluğu kendisine ait olmak üzere üyelikten çıkartılabilir.

14. romatolojidijital.com, Üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle ya da bu iletişime müdahale etmekle yükümlü değildir. Üyelik Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyen ve/veya ilgili mevzuatın alanına girmeyen konularda ve web sitesinin özü icabı, romatolojidijital.com Üye 'ye müdahale etme, sınırlama niyeti, yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Üye, oromatolojidijital.com tarafından sunulan içeriğin kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar verdiği takdirde söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve romatolojidijital.com 'un hiçbir koşulda ve surette sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Üye, üçüncü kişilerle doğabilecek uyuşmazlıklarda ve ihtilaflarda, üçüncü kişilerin tazminat taleplerinde romatolojidijital.com 'un sorumlu tutulamayacağını, her ne sebeple olursa olsun tutulması halinde ise romatolojidijital.com 'un katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

15. Üye, Web Sitesi 'ni herhangi bir Ürün'ün ve/veya Hizmet 'in satışına veya kendi mesleki tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Hizmet üzerinden diğer Üyeler 'den doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde bulunamaz, diğer Üyeler 'den ticari veya başka amaçlı olarak e-posta ve telefon numarası da dahil olmak üzere, herhangi kişisel bilgi toplayamaz.

16. Üye, oromatolojidijital.com 'a yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder. Bu kapsamda, üye olarak bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır. romatolojidijital.com her zaman Üye ile irtibata geçip sözkonusubilgilerin doğrulanmasını isteyebilir. Bu taktirde, üç (3) gün içerisinde bilgi doğrulaması yapılmadığı takdirde, romatolojidijital.com üyeliği iptal edebilir.

17. romatolojidijital.com üyelik başvurusunu, şifreyi veya Üye tarafından iletilen her türlü içeriği reddedebilir. Bu halde Üye 'nin herhangi bir itiraz hakkı bulunmaz.

18. Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi Üye 'nin sorumluluğundadır. Üye, hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Şifrenin kaybolması, çalınması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirildiği durumlarda, Üye 'nin romatolojidijital.com 'a haber vermesi gereklidir. romatolojidijital.com, Üye 'nin rızasıyla veya şahsi hatası/kusuruyla şifrenin üçüncü kişilerce kullanılmasından kaynaklanabilecek sorunlardan ve zararlardan sorumlu değildir. Buna ilaveten, romatolojidijital.com usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle de yükümlü değildir.

19. Web Sitesi, Site 'ye ilişkin tasarım, yazılım, içerik üzerindeki telif hakkı dahil bununla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri mülkiyet hakkı tüm hakları romatolojidijital.com 'a ve sunum, konuşma, tartışma ve bunun gibi aktivitelerde bulunan kişi/kişilere aittir. Bu içerikler kopyalanamaz, videolar kaydedilemez ve paylaşılamaz.

20. Web Sitesi 'nin kendisinin, içeriğinin, örnek dosyalarının, tasarımının, metin, imge, HTML (Hypertext Markup Language) kodu ve diğer kodlar da dahil olmak üzere her neviden parça ve kısımları ile tüm elemanları romatolojidijital.com 'a aittir.

21. İşbu Sözleşme 'yi imzalamakla Üye, Web Sitesi 'ni ve yazılımlarını, ayrıca romatolojidijital.com 'a ve işbirliği içerisinde bulunduğu ortakları veya üçüncü kişiler tarafından Site 'ye dahil edilen İçerikler 'in telif hakları, marka, patent veya benzeri hakların mevzuat uyarınca korunduğunu ve bunları ihlal etmeyeceğini; Web Sitesi 'nde yer alan bilgileri ve romatolojidijital.com 'a fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmayacağını, paylaşmayacağını, dağıtmayacağını, sergilemeyeceğini, çoğaltmayacağını veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmayacağını veya hazırlamayacağını veya başkasının romatolojidijital.com 'a yetkisiz şekilde erişmesine veya kullanmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Üye, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı romatolojidijital.com 'dan talep edilen zarar, ziyan ve tazminatı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılayacaktır.

22. romatolojidijital.com, üyelik başvurusu esnasında Üye 'nin e-posta adresi, adı, soyadı, telefon numarası, adres bilgileri, ünvanı, görev yaptığı kurum ve sair kişisel bilgilerini isteyebilir, saklayabilir. romatolojidijital.com, Üye 'nin kişisel bilgilerini Gizlilik Politikası'na uygun olarak koruyacaktır.
romatolojidijital.com bu bilgileri, Üyeler 'in isteklerine yanıt vermek, posta, e-posta ya da telefon yoluyla yeni içerikler hakkında bilgi vermek amacıyla iletişim kurmak için kullanabilir.

23. romatolojidijital.com Web Site 'sine üye olmayı kabul etmek ve kullanıcı sözleşmesini onaylamakla Üye, 22. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere
kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına,
izin ve onay vermektedir. Ayrıca, Üye, Web Sitesi kullanımı ile ilgili ve kullanımı sırasında romatolojidijital.com 'a verdiği kişisel bilgilerin işbu Sözleşme 'nin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
romatolojidijital.com, Üye 'nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek amacıyla kullanabilir. Üye, Web Sitesi yoluyla toplanan ve kaydedilen kişisel verilerine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşmak veya bu bilgileri düzeltmek, güncellemek, engellemek veya silmek istediği takdirde, Site 'nin, Üye 'ye bu imkanı vermesi temin edilecektir.

24. Üye, kendi takdirinde olmak üzere, kişisel bilgilerini diğer Üyeler ile paylaşabilir ve/veya diğer Üyeler 'in erişimine açabilir.

25. Üye 'nin, kişisel bilgilerini diğer Üyeler ile paylaşması ve/veya diğer Üyeler 'in erişimine açması romatolojidijital.com ' , Gizlilik Politikası ile bağlantılı değildir; bu halde sorumluluk tamamen Üye 'ye aittir.

26. Üye 'nin internet protokol adresi, erişim aracının işletim sistemi, tarayıcı tipi veya çerezler (cookies) sebebiyle Üye kişisel bilgilerini iradesi dışında kontrolsüz şekilde üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Bu halde romatolojidijital.com 'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

27. Üye, Web Sitesi 'nde kullanılmak üzere romatolojidijital.com 'a verdiği ve Site üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünceler, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserleri dahil olmak üzere her türlü İçerik 'in tüm haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, ilaveten, onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma v.b. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda, Üye, romatolojidijital.com 'a yönelik her türlü takip ve talepten şahsen sorumlu olduğunu açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder. romatolojidijital.com bu beyanın doğruluğunu kontrol etmek zorunluluğunda değildir. Ancak, gerektiğinde Üye 'nin bu durumu tevsik etmesini isteyebilir.

28. Üye, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları korunmakta olan bir İçeriği, ticari markayı veya diğer tescil edilmiş bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakat olmaksızın hiçbir şartla ve şekilde Web Sitesi 'ne ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Üye, Web Sitesi 'ne ilave ettiği her türlü İçerikten şahsen sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
romatolojidijital.com, fikri mülkiyet mevzuatı uyarınca, Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

29. romatolojidijital.com ' , Hizmet 'i "olduğu gibi", "tüm hatalarıyla ile birlikte" ve "kullanıma sunulduğu haliyle" vermektedir. romatolojidijital.com, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, romatolojidijital.com herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. romatolojidijital.com, Web Sitesi 'nde bulunan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya Üye 'nin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü durumdan arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Web Sitesi yoluyla yapılan her türlü İçerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu Üye 'ye aittir.

30. romatolojidijital.com, her zaman Web Sitesi 'nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İşbu Sözleşme kapsamında Üye 'ye sunulan Hizmet 'in kapsamı, romatolojidijital.com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan genişletilebilir veya daraltılabilir.

31. romatolojidijital.com, bu Sözleşme 'ye uygun olarak, Sözleşme 'de yer alan maddelerde tümüyle de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle, Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve her an değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

32. Web Sitesi 'nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından, içeriğinin genişletilmesinden veya daraltılmasından dolayı romatolojidijital.com 'un Üye 'ye veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye 'nin Hizmet ile ilgili çekincesi varsa, Hizmet 'ten faydalanmayı durdurabilir ve işbu Sözleşme 'yi sonlandırabilir.

33. romatolojidijital.com 'un Web Sitesi 'ni ya da herhangi bir İçeriği kullanmaktan veya kullanamamaktan kaynaklanan herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli, örnek niteliğinde, ceza gerektiren, doğrudan veya dolaylı zarardan dolayı, bu türden zararların doğabileceği hakkında bilgilendirilmiş olsun veya olmasın, sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri durumlarda dahil olmak üzere; Site 'deki veya herhangi bir İçerik 'teki ya da herhangi bir Ürün 'deki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmetler 'deki yanlışlar, hatalar veya kusurlardan Üye aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımından, veya virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalardan hiçbir koşulda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

34. Yargı ve sair yetkili resmi merci kararı, altyapı sorunları ve doğal afetler de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Web Sitesi 'nden kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir, yenileme veya bakım ve destek çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar da dahil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan hizmet kesintilerinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet 'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan, Site 'nin kullanımında meydana gelebilecek olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye 'nin iletişiminde, Hizmet 'in sağlanmasında ve/veya İçerik 'te oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan romatolojidijital.com sorumlu değildir. romatolojidijital.com gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak için ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmetler 'e erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

35. Üye, Web Sitesi 'ne hack 'leme ve/veya virüs gönderme olmak üzere herhangi bir şekilde zarar verme amaçlı saldırılar ya da Hizmetler 'i kesintiye uğratacak müdahaleler ve/veya yetkisiz erişimler yapamaz. Site 'yi diğer Üyeler 'e, üçüncü kişilere, diğer web siteleri ya da mobil uygulamalara zarar verme amacıyla kullanamaz. Herhangi bir şekilde kendisinin veya başka bir Üye 'nin Web Sitesi 'ne kullanımını engelleyecek, iletişimini sekteye uğratacak, kendisine ve/veya üçüncü kişilere Site 'ye müdahalesi suretiyle herhangi bir neviden kazanç sağlayacak girişimlerde bulunamaz. Web Sitesi 'nde, yazılımında, tasarımında veya her türlü alt unsurunda herhangi bir hata bulması halinde bu hataları kötüye kullanamaz, üçüncü kişilerle paylaşamaz ve/veya kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin yararına olacak şekilde bu hatalardan faydalanamaz.

36. Üye, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde, Web Sitesi 'ne ilişkin kendi bilgileri dahilinde gerçekleşen müdahaleleri ve/veya tespit ettikleri hataları romatolojidijital.com ile derhal paylaşmakla yükümlüdür.

37. romatolojidijital.com, Üye 'nin işbu maddede öngörülen yasak ve kısıtlamalara aykırı davrandığını tespit ettiği takdirde, üyeliği derhal sonlandırılabilir. Ayrıca, Web Sitesi üzerindeki kişisel bilgileri yetkili yasal mercilere şikayet ve/veya suç duyurusu veyahut da tazminat talebi kapsamında bildirilebilir.

38. Üyelik Sözleşmesi 'nden doğan yükümlülüklere aykırı davranılması sebebiyle, romatolojidijital 'ne, şubelerine, yetkililerine, temsilcilerine ve/veya diğer çalışanlarına ve Hizmetler 'in verilmesi ile ilgili gerçek kişi ve tüzel kişilere verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararı doğrudan ya da dolaylı hareketleri ve/veya ihmali ile doğuran Üye 'ye aittir. Zararın herhangi bir şekilde tazmin edilmiş olması, romatolojidijital.com 'un kendi adına dava açmasına engel teşkil etmez.

39.Üye, romatolojidijital.com 'un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara ve/veya yetkili kişilere açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye 'ye ait kişisel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple romatolojidijital.com 'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini peşinen kabul eder.

40. Üye 'ye ait kişisel bilgiler, romatolojidijital.com tarafından gizli tutulur ve kişisel verilerin korunması hakkındaki mevzuata uygun olarak muhafaza edilir.

41. romatolojidijital.com, işbu Sözleşme 'yi:
i. Üye 'nin Sözleşme 'de öngörülen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde önceden ihtara, ihbara gerek olmaksızın, aykırılığın giderilmesi için ek süre verme yükümlülüğü olmaksızın derhal sonlandırabilir;
ii. herhangi bir ihlale, veya haklı sebebe ihtiyaç olmaksızın, gerekli gördüğü her zaman, herhangi bir bildirime ihtiyaç olmaksızın derhal sonlandırabilir.

42. Üye, üyeliğini her zaman iptal edebilir.

43. Üye 'nin yükümlülüklerine aykırı davranması, ve/veya Üyelik Sözleşmesi 'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, romatolojidijital.com Üye 'den zararın tazminini talep hakkına sahiptir.

44. Sözleşme 'nin herhangi bir sebeple sonlandırılması halinde, Üye doğmuş tüm haklarını kaybeder ve doğabilecek haklarından feragat etmiş sayılır. Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

45. Üye, romatolojidijital.com ile aşağıdaki sitede belirtilen e-posta adresinden her zaman iletişime geçebilir.

46. romatolojidijital.com, Üyelik Sözleşmesi 'ne dair bildirimleri, Üye 'nin Web Sitesi 'nde güncel tuttuğu e-posta adresine yapacaktır. Web Sitesi 'nde kayıtlı e-posta adresi olmamasından, yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan romatolojidijital.com sorumlu değildir. Böyle bir durumda, Üye, Web Sitesi 'ne giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp internet servis sağlayıcısından romatolojidijital.com ile bağlantı kurulan geçerli e-posta adres bilgisini edinebilmesi için romatolojidijital.com 'a gerekli izin ve onayı peşinen vermektedir. Aksi yazılı olarak bildirilmedikçe, Üye Site 'ye verdiği adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

47. Üyelik Sözleşmesi 'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve de ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku ve mevzuatı uygulanacaktır. Sözleşme 'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

48. Üyelik Sözleşmesi, Üye 'nin üyeliği iptal edilinceye veya süreli yapıldığı takdirde süresi doluncaya kadar yürürlükte kalacak, tüm hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi, üye olmak isteyen kişiler tarafından içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul edildikten sonra onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Üye, Üyelik Sözleşmesi 'ni kabul ederek Web Sitesi 'ne üye olduğu takdirde Üyelik Sözleşmesi 'nde belirtilen tüm yükümlülüklere, sorumluluklara ve külfetlere uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

49. Bu web sitesinde tüm içeriklerin telif hakları, patentler, veri tabanı hakları, ticari markalar, tasarımlar, know-how ve gizli bilgi (tescilli veya değil) ve tüm diğer fikri mülkiyet hakları D Event Turizm Oganizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.'ne aittir. Bu web sitesindeki hiçbir içerik, kopyalanamaz, taklit edilemez veya başka bir şekilde dağıtılamaz. D Event Turizm Oganizasyon Hizmetleri Ltd. Şti tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, D Event Turizm Oganizasyon Hizmetleri Ltd. Şti'nin telif haklarına tabi çalışmalarını ve/veya başka kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamazlar. Ayrıca TRDdijital logosu Türkiye Romatoloji Derneği'ne ait olup, derneğin yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu markaların veya diğer malzemelerin, burada izin verilenin dışında, kullanımı veya kötüye kullanımı, Fikir Mülkiyet Mevzuatına aykırılık teşkil edebileceğinden hukuki cezai sonuçları olabilir.