Bu videoyu sadece hekim ve sağlık çalışanları içindir. İzlemek için lütfen kayıt olunuz.
COVID-19 maruziyeti olmuş ya da olduğundan şüphelenilen hastalarda klasik immünosüpresiflerle romatolojik tedavinin yönetimi
Kategori : Sağlık Çalışanları için COVID-19 Salgını Önerileri
Konuşmacılar : Prof. Dr. Zeynep Özbalkan Aşlar
1565
Hitit Universitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı görevli Prof. Dr. Zeynep Özbalkan Aşlar 'ın ''COVID-19 maruziyeti olmuş ya da olduğundan şüphelenilen hastalarda klasik immünosüpresiflerle romatolojik tedavinin yönetimi: 
METOTREKSAT, LEFLUNOMID, MMF, AZATIYOPURIN, SIKLIFOSFAMID'' konusu hakkındaki görüşleri bu videoda yer almaktadır.