Sponsor Bilgileri
         


AmgenSponsor Videoları

1188
Hangi klinik bulgular varsa sitokin fırtınası düşünülmelidir ve hangi laboratuvar parametreleri takip edilmelidir?
1922
COVID-19 enfeksiyonunda bulaştırıcılık endeksi nasıldır?
1907
COVID-19 enfeksiyonu açısından romatolojik hastalıklarda kullanılan biyolojik ilaçları nasıl değerlendirebiliriz?
1934
COVID-19 enfeksiyonu klinik bulgular ve enfeksiyon seyri nasıldır?
1863
COVID-19 enfeksiyonu sırasında gelişen sitokin fırtınasının mekanizması nasıldır?
2053
Otoimmün hastalığı olan hastalar bağışıklık sistemi destekleyici olarak neler yapabilirler ya da hangi destek ürünlerini kullanabilirler?
1333
Romatolojik hastalıkların tedavisinde COVID-19 enfeksiyonu kılavuz önerileri nasıldır?
1113
Romatizmal hastalıkları olup COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan hastalar ile romatizmal hastalıkları olmadan COVID-19 enfeksiyonu yaşayan hastalar açısından, semptomlar farklılaşır mı, nasıl?
1097
Behçet hastalarında COVID-19 enfeksiyonu açısından nelere dikkat edilmelidir? Bu hastalarda tedavileri ve tromboz riski nasıl yönetilmelidir?
1115
COVID-19 enfeksiyonu çocuklarda Kawasaki ya da Kawasaki benzeri bir hastalık tablosuna sebebiyet veriyor olabilir mi?
1876
Osteoporoz’a Romatoloji Yaklaşımı: Tedavide Deneyimler ve Yeni Ufuklar
2430
Romatoid Artrit
2443
Spondiloartritler
2147
Otoinflamatuar Hastalıklar
2586
Bağ Dokusu Hastalıkları
2279
Vaskülitler