Sponsor Bilgileri
         


AmgenSponsor Videoları

363
Hangi klinik bulgular varsa sitokin fırtınası düşünülmelidir ve hangi laboratuvar parametreleri takip edilmelidir?
641
COVID-19 enfeksiyonunda bulaştırıcılık endeksi nasıldır?
646
COVID-19 enfeksiyonu açısından romatolojik hastalıklarda kullanılan biyolojik ilaçları nasıl değerlendirebiliriz?
652
COVID-19 enfeksiyonu klinik bulgular ve enfeksiyon seyri nasıldır?
688
COVID-19 enfeksiyonu sırasında gelişen sitokin fırtınasının mekanizması nasıldır?
742
Otoimmün hastalığı olan hastalar bağışıklık sistemi destekleyici olarak neler yapabilirler ya da hangi destek ürünlerini kullanabilirler?
459
Romatolojik hastalıkların tedavisinde COVID-19 enfeksiyonu kılavuz önerileri nasıldır?
318
Romatizmal hastalıkları olup COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan hastalar ile romatizmal hastalıkları olmadan COVID-19 enfeksiyonu yaşayan hastalar açısından, semptomlar farklılaşır mı, nasıl?
318
Behçet hastalarında COVID-19 enfeksiyonu açısından nelere dikkat edilmelidir? Bu hastalarda tedavileri ve tromboz riski nasıl yönetilmelidir?
288
COVID-19 enfeksiyonu çocuklarda Kawasaki ya da Kawasaki benzeri bir hastalık tablosuna sebebiyet veriyor olabilir mi?
575
Osteoporoz’a Romatoloji Yaklaşımı: Tedavide Deneyimler ve Yeni Ufuklar
948
Romatoid Artrit
1004
Spondiloartritler
863
Otoinflamatuar Hastalıklar
1053
Bağ Dokusu Hastalıkları
886
Vaskülitler