Sponsor Bilgileri
         


AmgenSponsor Videoları

186
Hangi klinik bulgular varsa sitokin fırtınası düşünülmelidir ve hangi laboratuvar parametreleri takip edilmelidir?
350
COVID-19 enfeksiyonunda bulaştırıcılık endeksi nasıldır?
372
COVID-19 enfeksiyonu açısından romatolojik hastalıklarda kullanılan biyolojik ilaçları nasıl değerlendirebiliriz?
381
COVID-19 enfeksiyonu klinik bulgular ve enfeksiyon seyri nasıldır?
434
COVID-19 enfeksiyonu sırasında gelişen sitokin fırtınasının mekanizması nasıldır?
478
Otoimmün hastalığı olan hastalar bağışıklık sistemi destekleyici olarak neler yapabilirler ya da hangi destek ürünlerini kullanabilirler?
236
Romatolojik hastalıkların tedavisinde COVID-19 enfeksiyonu kılavuz önerileri nasıldır?
138
Romatizmal hastalıkları olup COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan hastalar ile romatizmal hastalıkları olmadan COVID-19 enfeksiyonu yaşayan hastalar açısından, semptomlar farklılaşır mı, nasıl?
136
Behçet hastalarında COVID-19 enfeksiyonu açısından nelere dikkat edilmelidir? Bu hastalarda tedavileri ve tromboz riski nasıl yönetilmelidir?
129
COVID-19 enfeksiyonu çocuklarda Kawasaki ya da Kawasaki benzeri bir hastalık tablosuna sebebiyet veriyor olabilir mi?
82
Osteoporoz’a Romatoloji Yaklaşımı: Tedavide Deneyimler ve Yeni Ufuklar
586
Romatoid Artrit
524
Spondiloartritler
475
Otoinflamatuar Hastalıklar
566
Bağ Dokusu Hastalıkları
476
Vaskülitler