Sponsor Bilgileri
         
Sponsor Videoları

1625
COVID-19 Maruziyeti Olmuş ya da Olduğundan Şüphelenilen Hastalarda Romatolojik Tedavinin Yönetimi: Antimalaryal
2529
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı Kliniği
2801
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2784
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Kliniği
2798
Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Kliniği
1823
Açılış Oturumu
2287
Romatologlar için COVİD-19
1426
Romatologlar için Covid-19 İnfeksiyonu
2295
RA Prognoz
1986
Çocuk Romatoloji Oturumları-1
2218
Çocuk Romatoloji Oturumları-2
2242
İmmünoloji - Genetik Güncelleme Kursu
1948
COVID-19 tedavisinde eski dostlar: Hidroksiklorokin ve Kolşisin
1820
COVID-19 ilişkili tromboz ve inflamatuar hastalıklar
2549
ANCA İlişkili Vaskülitler
2555
Romatoid Artrit
2397
Psoriyatik Artrit Güncellemesi 2019-2020
1749
Büyük Damar Vaskülitleri
1686
Spondiloartritler
3047
Panel: Sistemik Lupus Eritematozus
1976
Behçet Sendromu
1549
Behçet Sendromu
1727
Bağ Doku Hastalıkları
1176
Kapanış Oturumu
1587
Sistemik Skleroz
1332
Pediatrik Romatoloji
1736
Panel: SpA
1569
FMF ve Diğer Otoenflamatuar Hastalıklar
1389
İstatistik
1285
RA da Yeni Ajanlarla Tedavi Hedefleri
1475
Konnektif Doku Hastalıkları
1390
Panel: Skleroderma
1549
Panel: Gebelik
1482
Panel: ILD
1572
Panel: Vaskülit
1451
Gut ve Diğer Artritler
1996
Genel hatlarıyla COVID-19 tanımı, takibi, tedavisi
1975
COVID-19 pandemisinde romatolojik hastaya yaklaşım
1356
Akılcı İlaç Kullanımı
1460
Otoinflamatuar Hastalıklar Ve Erişkin Başlangıçlı Juvenil Artrit
1300
Lokal Ağrı Yaklaşımları
1439
Romatolojide yeni yaklaşımlar
2377
COVID-19: sitokin fırtınası ve tedavisi