Bu videoyu sadece hekim ve sağlık çalışanları içindir. İzlemek için lütfen kayıt olunuz.
İmmünoloji - Genetik Güncelleme Kursu
Kategori : Romatolojide Hedef 2020 Sempozyumu
Konuşmacılar : Güher Saruhan Direskeneli,Ahmet Gül,Murat İnanç,Bahar Artım Esen,Haner Direskeneli,İlker Karacan
2943
İmmünoloji - Genetik Güncelleme Kursu
T Hücre Farklılaşması ve Plastisite
Güher Saruhan Direskeneli
İnflamatuvar Hastalıklarda Nötrofiller ve NETozis
Ahmet Gül
İnterferon İmzası ve Otoimmüniteye Yatkınlık
Murat İnanç
Anti-fosfolipid Antikorlar ile İlişkili Tromboz Mekanizmaları
Bahar Artım Esen
Vaskülit Patogenezinde Yenilikler
Haner Direskeneli
Genetik Varyasyonlar ve Hastalık İlişkisi
İlker Karacan